Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Topluluğun asıl amacı din, dil, ırk, ideoloji ayrımı yapmadan bireyleri felsefe alanında sorgulamaya davet etmek.

Bireylere entelektüel farkındalık kazandırıp düşünmeye ve üretmeye yer açmak. Felsefeye ilişkin farkındalık oluşturmak.

Felsefe ve bilim ilişkisi paralelinde düşünen sorgulayan ve üreten düşünce yapısına katkıda bulunmak.

Bilim ve felsefe alanında çalışmalar yapan kişileri çağırıp farkındalık yaratmak.

 

Faaliyetler:

Konferanslar düzenlemek. Alanında yetkin kişileri çağırıp farkındalık arttırıcı çalışmalar yapmak.

Alanla ilgili sunumlar yapmak. İlgili kişilerle  okumalar yapıp, ilgili kişilere okuma önerilerinde bulunmak. Ulusal anlamda yapılan ilgili etkinliklerde katılımcı veya izleyici olarak yer almak. Bilim ve felsefe temelinde öne çıkan sinema etkinlikleri düzenlemek.

Etkinlik
...